Highlights for devs

Built for software
engineers

Collaborate on code with all the tools your software team needs for agile development .In one place - GIT, Time-Tracking, Chat, and more...

Close tasks with commit

Link a task to a commit or reference the task id from commit mesasge

Done with landing! Fix #OR134, Close #MRK42

Track time with commit message

SSO Integration #BKG342 +2h

Or just add a reference

Status screens progress #OR552

Immediately see new commits and diff

Track new commits across different branches in the commits sidebar. See the diff and changes directly in Ora without ever switching the app.

Self-hosted Gitlab support

Markdown & Code highlight

Work the way you are used to! Share snippets, discuss code and write it in Ora so that you can communicate something code related in the best possible way inside a task or in Ora Chat. Full markdown support in task description and markdown stripped of headings support in comments and chat messages.

List action automations

Setup list action automations to Move, Assign, Label, change the State of the Task, and more without a single mouse click.

Better bug reports with Image and Video annotations

Image, PDF and Video commenting right inside the task.

Record a video or your screen directly from Ora.

How teams use Ora for
Product development

Start from a template, super fast. Or create your own workflow.

 • Sprintförvaltning

  Planera sprintar, skapa din backlog, uppskatta story points, skapa epics och följa teamets framsteg i realtid med sprint burndown och andra live widgets.

 • Lansering av produkter

  Lansera nya produkter och uppdateringar med lätthet genom att hålla alla team på samma sida när det gäller uppgifter och tidsfrister. Teamets arbetsbelastning och tidslinje hjälper dig att planera bättre. Mallar för checklistor hjälper dig att kopiera en lång lista med steg som måste göras före den stora lanseringen.

 • Samla in feedback från användarna

  Samla in och centralisera användarfeedback så att du kan fatta bättre beslut, utveckla snabbare och hålla hela teamet uppdaterat om trender för användarnas önskemål.

 • Spårning av fel

  Registrera och spåra fel så att du kan prioritera och alla vet vem som fixar vad och när. Kodgranska omedelbart de korrigeringar som visas i uppgifterna tack vare GIT-uppgiftsreferenser.

 • Färdplaner för produkter

  Planera din produktplan. Dela den med dina ingenjörer eller till och med dina användare genom att göra den offentlig så att alla vet i vilken riktning du är på väg.

 • Inkommande förfrågningar

  Effektivisera och standardisera arbetsförfrågningar genom att samla dem på en central plats. Skapa enkelt uppgifter från chattmeddelanden och prioritera förfrågningar för att hjälpa ditt team att bygga produkter snabbare.

Agile suite

Agile
done right.

Built-in epics, sprints, story points and reports.

Run sprints, a cycle or iteration of work separate from your backlog.
Estimate effort in story points, track velocity.
Know what type are your tasks, bug, feature or chore.
Break Epics (parent tasks) into subtasks.
Mark tasks as blocked and get notified when no longer blocked.
Track your velocity with a burn-down chart and reports