Aprenda Ora

Assista e aprenda Ora em apenas alguns minutos.Nesta demonstração sob demanda, abordamos todos os conceitos básicos. Clique em qualquer lugar do tópico à esquerda para alternar entre eles.

 • Основи
 • Въведение
 • Настройки на организацията
 • Основни елементи на проекта
 • Основни задачи
 • Наблюдатели и известия
 • Допълнителна информация за задачите и съвети за създаване на задачи
 • Опции на списъка & Множествен избор
 • Странична лента на проекта
 • Архивирани задачи
 • Настройки на проекта
 • Междинен
 • Въведение
 • Повтарящи се задачи
 • Шаблони на задачи
 • Шаблони на проекти
 • Изглед на списъка
 • Исторически точки и бизнес стойност
 • Изгледи на проекта
 • Спринтове
 • Потребителски полета
 • Квадратчета за отметка върху карти
 • Идентификатори на задачите
 • Основни етапи
 • Видове задачи
 • Взаимоотношения на задачите
 • Проследяване на времето
 • Доклади
 • Програмата
 • Времева линия
 • Разширен
 • Въведение
 • Наблюдатели
 • Поверителност на задачите, времето и коментарите
 • Интеграция на Slack
 • Интеграции с GitHub, Bitbucket и Gitlab
 • Интеграции на Google Calendar и iCal
 • Интеграция на Zapier
 • Webhooks
 • Кратко описание на Ora
Ora е универсален инструмент за управление на проекти, предназначен за улесняване на екипното сътрудничество и организирането на задачи, подходящ за екипи от всякакъв размер. Той осигурява йерархична система, с Организация на върха, където потребителите могат да създават подробни задачи и проекти, и се препоръчва да се работи в рамките на една Организация, освен ако не се управляват различни компании.