Effortless Time Tracking for Teams

Seize control of your
team's productivity

Effortless time tracking for projects. Know where every moment goes, illuminate your workday, and choose clarity over the dark unknown. Free for teams up to 10 members.

Time tracking with Ora

4.5/5

Trusted by amazing teams all over the world

Join us on Product Hunt where we discuss this release

Work Timers by Ora - Track billable time for clients or for productivity insights | Product Hunt

Uppgiftshantering med tidsregistrering

1-klicks tidtagare,
100% klarhet

Kickstarta ditt fokus och få värdefulla insikter genom att starta en timer för uppgifter. Revolutionera teamuppkopplingen med Ora, där transparens möter produktivitet. Tack vare Live Timers och Live Presence kan du enkelt se vad alla gör i realtid. Det är nästan som att vara i samma rum - det förbättrar samarbetet och skapar ett sömlöst arbetsflöde.

Uppskattningar vs spårade

Uppskatta uppgifter och
exakt över spårning

Keep moving work forward and make it super easy for your team to focus on the work at hand. Kanban boards allow you to make different lists for different stages of your projects and identify bottlenecks in your process.

Day / Week view calendar events and time

Spåra tid exakt där
evenemang och scheman finns

Effortlessly track time simply by dragging, seamlessly aligning with your scheduled tasks and Google Calendar events. Sync your plans with tracked time, ensuring no meeting goes untracked. Reschedule tasks and events with ease, optimizing your schedule for focused, meaningful work.

Timesheet for easy input

Alla fördelar med tidsregistrering
, inget krångel.

We get it—tracking every timer stop isn't your priority. But accounting for your weekly hours is. Meet Ora's Timesheet: the effortless solution to input, review, and report task hours with just a few clicks per week.