Πρότυπα

Το Ora προσφέρει μια σειρά από ισχυρά πρότυπα που μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες διαφόρων περιπτώσεων χρήσης και ομάδων. Με το Ora, μπορείτε να ξεκινήσετε τα έργα σας με το σωστό τρόπο και να προετοιμαστείτε για την επιτυχία.

Simple Pipeline image
General

Simple Pipeline

Lists: Todo, Review and Done. Features: Pipeline, Kanban view.

Simple Board image
General

Simple Board

Kanban view. No lists, make them yourself. Pipeline workflow disabled, you can check tasks in each list.

To-do List image
General

To-do List

Just one list - To Do, most of the features disabled to help you focus.

Project Management image
Business

Project Management

7 lists: Resources, Next Meeting Questions, To Do, In Progress, Needs Review, Blocked, Done

Agile Kanban image
Software

Agile Kanban

2 Views - Backlog and Kanban. Lists: To Do, Selected for Dev, In Progress, and Done. Features: Pipeline, Kanban view.

Product Development image
Software

Product Development

Lists: Backlog, Todo, In Progress, QA and Done; Features: List view, Kanban view, Visible Task IDs, Task Relationships, Milestones, Task Types.

Scrum image
Software

Scrum

2 Views - Backlog and Sprint. Pipeline workflow, story points and business value.

Marketing Management Board image
Marketing

Marketing Management Board

Website, Collateral, Business cards, Paid Advertising, Email Marketing, SEO, Events, Alliances, etc..

Business Canvas image
Business

Business Canvas

Lists: Partners, Resources, Activities, Value Proposition, Customer Relationships, Channels, etc...

Epic Scrum image
Software

Epic Scrum

Views: Epics, Backlog, Sprint

Freelance image
Business

Freelance

Lists: To Do, In Progress, QA, Client Review, Done

Whiteboard Simulator image
Business

Whiteboard Simulator

Lists: To discuss, Business requirements, Technical requirements, Further actions, Done

Scrumban image
Software

Scrumban

Buckets: 1 year, 6 months, 3 months; Production board with Todo, In Progress, Review, Done

Sales Pipeline image
Marketing

Sales Pipeline

Lists: Leads, Contacted Us, Contacted, Meeting Scheduled, Won, Lost

Event Planning image
Marketing

Event Planning

Resources, Before Event, Day of Event, After Event

Editorial image
Marketing

Editorial

Kanban board - Ideas, Research, On Hold, Writing, For Edit, Scheduled, Published

Issue Tracker image
Software

Issue Tracker

Lists: Open, Closed; Features: List view, Visible Task IDs, Task Types;

Meeting Agenda image
Business

Meeting Agenda

Lists: Agenda, Discussion, Action Items